Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

dangerzone
6143 5072 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 10 2015

dangerzone
4049 742e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dangerzone
Jest taka piękna.
Nie można się na nią napatrzeć.
Nie martwisz się, że jest bystrzejsza od ciebie, bo wiesz, że taka jest.
Jest zabawna, nigdy nie będąc wredną.
Kocham ją.
O Boże, tak ją kocham
Jestem takim szczęściarzem, że ją kocham (...)
I podoba mi się mój wybór.
Mam nadzieję, że ona jest zadowolona ze swojego.
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted frompieprzycto pieprzycto
dangerzone
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viasilence89 silence89
dangerzone
dangerzone
Jak na mój gust, potrzeba mi znów Twoich ust
— Jamal
Reposted fromthesmajl thesmajl viaarrependimento arrependimento
dangerzone
będziesz kiedyś najwspanialszą żoną, wiesz?
— Wariat
Reposted fromspes spes viaarrependimento arrependimento
dangerzone
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viamuviell muviell
dangerzone
Nadużywanie słów
może zaszkodzić
Zostawię Ci tylko
jedno
Kocham.
— Robert Baranowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto
dangerzone
Posiadam tyle, a wszystko pochłania uczucie dla niej. Posiadam tyle, a bez niej wszystko mi jest niczym.
— Johann Wolfgang von Goethe - Cierpienia młodego Wertera
Reposted frompieprzycto pieprzycto
dangerzone
9471 c08d 500
dangerzone
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacomatosegirl comatosegirl
dangerzone
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura vianoirceur noirceur
dangerzone
9808 3941
Reposted fromCsengee Csengee viasilence89 silence89
dangerzone
6207 0e06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dangerzone
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
dangerzone
5658 e066
Reposted fromlittlefool littlefool viasilence89 silence89
dangerzone
Evolution of SD cards. (via)
Reposted fromgemuese gemuese viaMilcatopy Milcatopy
dangerzone
4603 8a51
Reposted fromstefanson stefanson viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl